Archive for Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

02/16/2012
                                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021

ΜΟΣΧΑΤΟ – ΤΑΥΡΟΣ

Θέσεις – προτάσεις για το   δημόσιο διάλογο

Α. Γενικά

Ο διάλογος για το   Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2021 (ΡΣΑ) χωλαίνει. Απέχουμε έτη φωτός από το 1985   και την εποχή του Αντώνη Τρίτση, από τότε που το Ρυθμιστικό Σχέδιο   παρουσιαζόταν σε ανοικτές λαϊκές συνελεύσεις παρόντος του ίδιου του υπουργού   και των δημάρχων, όπου επί ώρες οι φορείς της πόλης συζητούσαν, ζητούσαν,   πρότειναν και συμφωνούσαν. Τι έμεινε από εκείνο το ΡΣΑ και το Γενικό   Πολεοδομικό Σχέδιο που ακολούθησε αμέσως μετά; Πολλά καλά που σχεδιάστηκαν   και άλλα καλύτερα, που αν είχαν γίνει, θα είχαμε ένα διαφορετικό Μοσχάτο και   Ταύρο.

Εκείνο το ΡΣΑ θεσμοθετήθηκε οριστικά το   1988. Ζητάμε εδώ και χρόνια – από το 2004 – να υπάρξει νέο ΡΣΑ, όχι γιατί   εκείνο είναι κακό, αλλά γιατί χρειάζεται επικαιροποίηση, προσαρμογή στα   σημερινά μεγέθη της πόλης, στις αλλαγές που επέφερε η Ολυμπιάδα, στα δεδομένα   της κοινωνικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής κρίσης κ.α.

Σήμερα ένα νέο   ΡΣΑ είναι έτοιμο για συζήτηση. Με ορίζοντα τυπικά 10ετίας. Στην   πραγματικότητα, αν εφαρμοστεί, θα επηρεάσει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου   την πολεοδομική εξέλιξη του Λεκανοπεδίου. Όμως ουσιαστική  συζήτηση δεν ανοίγει από τους επίσημους.   Είναι χαρακτηριστική η ασάφεια γύρω από το πιο είναι τελικά το σχέδιο   διαβούλευσης, το οποίο βρίσκεται μεν αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΡΣΑ αλλά   όχι στις επίσημες ιστοσελίδες των σχεδίων της κυβέρνησης (opengov) και του ΥΠΕΚΑ προς διαβούλευση. Ελάχιστες ημι-δημόσιες εκδηλώσεις   έγιναν στην Αθήνα σε κλειστό κύκλο απόντος του Υπουργού ΠΕΚΑ ο οποίος δεν   τολμά όπως και όλη η κυβέρνηση να εμφανιστεί δημοσίως.

To νέο   Ρυθμιστικό πρώτα απ’όλα έχει χάσει τη δημοκρατική του παράδοση. Η εμπλοκή της   Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας στη διαβούλευση και στη λήψη των αποφάσεων   είναι ζητούμενο.

Β.  Η   «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!» τοποθετείται σήμερα απέναντι στο ΡΣΑ

με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

           

Συμμεριζόμαστε την κριτική και υιοθετούμε   το συνοπτικό συμπέρασμα από την εισήγηση της Καθηγήτριας του ΕΜΠ και   Δημοτικής Συμβούλου Αθήνας Ελένης Πορτάλιου για το σύνολο του ΡΣΑ και τη   φιλοσοφία του:

“Η εκπόνηση ενός   Ρυθμιστικού Σχεδίου που θα προδιαγράφει το όραμα της συνεκτικής πόλης, της   προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης της κλιματικής   αλλαγής, της ισόρροπης ανάπτυξης/ αποανάπτυξης, της αναδιανομής του   παραγόμενου πλούτου, της ισότιμης πρόσβασης στα δημόσια αγαθά και της   διασφάλισης σε όλους/ες του δικαιώματος στην κατοικία και τις κοινωνικές   υποδομές, ισοδυναμεί στις σημερινές συνθήκες με τον τετραγωνισμό του κύκλου.   Το ΡΣΑ/Α 2021 προσπαθεί να συμφιλιώσει την πολεοδομία την μεγάλων ρυθμιστικών   δημόσιων παρεμβάσεων με την απορρύθμιση του χώρου στην εποχή του ανεξέλεγκτου   καπιταλισμού και τη χωρική δικαιοσύνη/ περιβαλλοντική προστασία με την   κυριαρχία των μνημονιακών πολιτικών διάλυσης της κοινωνίας και καταστροφής   του περιβάλλοντος. Απ’ αυτή την άποψη βρίσκεται μπροστά σε ανυπέρβλητες   αντιφάσεις. Η πολεοδομία δεν μπορεί να ασκήσει πρωτογενώς κοινωνική,   οικονομική, περιβαλλοντική πολιτική. Γι’ αυτό και ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο   προϋποθέτει κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές που οδηγούν σε μια εναλλακτική   διέξοδο από την κρίση.

Ο διάλογος δεν μπορεί να περιοριστεί σε ανταλλαγή επιστολών   και δημοσίευση ανακοινώσεων. Προτείνουμε να ακούσουμε, να συγκλίνουμε και να   δημιουργήσουμε όλοι οι φορείς του Μοσχάτου – Ταύρου ένα κοινό ντοκουμέντο που   θα απαιτήσουμε να ενταχθεί στο ΡΣΑ στο πνεύμα που αναπτύξαμε. Με κοινές   θέσεις για τα μεγάλα κεφάλαια του ΡΣΑ που αφορούν τον Δήμο μας. Είμαστε   σίγουροι ότι οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι φορείς, οι συλλογικότητες έχουν και   άλλες εποικοδομητικές ιδέες.

Ζητάμε να υπάρξει ένα   σχέδιο για το Μοσχάτο και τον Ταύρο, δημοκρατικό και δίκαιο, προϊόν σοβαρής   συζήτησης, όπου η τεχνοκρατική ματιά, η πολιτική ματιά, η οικονομική ή η   οικολογική θεώρηση αλλά και ο απλός όχι επιστημονικός λόγος του κάθε κατοίκου   θα βρει θέση, σε ένα κοινό όραμα για την πόλη.             

     Είμαστε ανήσυχοι και   επισημαίνουμε ότι παρά τις προθέσεις και την επιστημονική επάρκεια της ομάδας   η οποία συνέταξε το ΡΣΑ 2021, είναι πιθανόν στη Βουλή να φθάσει ένα άλλο   σχέδιο, το οποίο δεν θα έχει συζητηθεί με την κοινωνία αλλά με την   κτηματαγορά και τους «εθνικούς εργολάβους».

     Ο   Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ανοίγει τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς   όχι και στις γειτονιές, στους φορείς και στους πολίτες. Σε αυτό τον   διάλογο για το ΡΣΑ, τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του στο Μοσχάτο και   Ταύρο θα προσπαθήσει η «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!» σε συνεργασία με τις συλλογικές τους   εκπροσωπήσεις και τους δημότες να προτάξει.

      Το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας των   ημερών αξίζει να επιχειρήσουμε να το καλύψουμε, διεκδικώντας για το Μοσχάτο   και τον Ταύρο ένα μέλλον καλύτερο από το σημερινό μαύρο παρόν. Μαύρο στο   επίπεδο της απασχόλησης, της ανεργίας, της φτώχειας, του υποβαθμισμένου   περιβάλλοντος, της καταστροφής των δημόσιων χώρων, του ξεπουλήματος της   δημόσιας γης.

 

Γ. Για το γενικό πλαίσιο του ΡΣΑ

Σε περίοδο κατακερματισμού του   κοινωνικού ιστού του μικρομεσαίου αστικού Μοσχάτου και της εργατούπολης του   Ταύρου  οφείλουμε να είμαστε σαφείς.   Για παράδειγμα τα ζητήματα της ανάπτυξης: Αν η ανάπτυξη και   ανταγωνιστικότητα είναι οι ψευδώνυμοι τίτλοι πίσω από τους οποίους κρύβεται η   λεηλασία και το ξεπούλημα λέμε ΟΧΙ.

      Εμείς μιλάμε για ανασυγκρότηση του   παραγωγικού ιστού της πόλης, για διάσωση της παραδοσιακής αγοράς και του   μικρεμπόριου, της βιοτεχνίας και της μεταποίησης, για αξιοπρεπείς θέσεις   εργασίας σε υγιείς μονάδες, για δημόσια έργα που συνεισφέρουν στην πόλη.

Δεν εννοούμε δώρα σε   εργολάβους, φθηνούς εργαζόμενους προσφερόμενους σε αετονύχηδες του   χρηματιστηρίου, τζάμπα δημόσια οικόπεδα σε αεριτζήδες «επενδυτές».

Η απόφαση για τη διατήρηση των   ελεύθερων χώρων πράσινου στην πόλη μας, τα πάρκα, τις πεζοδρομήσεις, για τον   δημόσιο, ελεύθερο και προστατευμένο χαρακτήρα της παραλίας μας, η απόφαση για   τη διάσωση των νεοκλασικών, για τη δημιουργία των νέων σχολείων και των   αθλητικών χώρων που σήμερα συγκροτούν το εκπαιδευτικό και αθλητικό δυναμικό   της πόλης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος   από παράνομες και αυθαίρετες χρήσεις, η κατάργηση της πολιτικής της έγκρισης   των μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής από τις δημοτικές πλειοψηφίες Μοσχάτου και   Ταύρου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό σχεδιασμό της   ανάπτυξης της πόλης με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια.

        Συμφωνούμε   απολύτως στην κοινή ιδέα για την ενοποίηση της πράσινης ζώνης του ΣΕΦ με τον   Κηφισό και το νέο Πάρκο του Φαληρικού Όρμου, που θα απλώνεται μεταξύ των   εκβολών των δύο ποταμών, αν βέβαια μείνει Πάρκο καθώς η πολύ πρόσφατα ψήφιση από   την Βουλή νόμου,  αυξάνει τον συντελεστή   δόμησης 70%, τον συντελεστή κάλυψης 200% και προσθέτει επιπλέον χρήσεις   ασύμβατες με κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

       Συμφωνούμε   επίσης και στη χωροθέτηση του περιφερειακού πάρκινγκ (park and ride) κοντά στον Σταθμό του ΗΣΑΠ ώστε να αποφορτίσουμε το   κέντρο της πόλης του Πειραιά. Δε συμφωνούμε όμως στο να  θυσιάσουμε   πράσινο από το Πάρκο για το υπόγειο πάρκινγκ ,γιατί δεν το κατασκευάζουμε   κάτω από την ασφάλτινη αλάνα που περιβάλλει το Στάδιο «Γ. Καραΐσκάκης»;

Το Μοσχάτο έχει   επιβαρυνθεί μετά το 2004 αφόρητα από τους οδικούς άξονες. Το ΡΣΑ αγνοεί αυτή   τη διάσταση. Χρειάζεται να τη θέσουμε.

Να αποτρέψουμε την εγκατάσταση χρήσεων που θα επιβαρύνουν   ακόμη περισσότερο (όπως τα Mall) την κυκλοφοριακή   επιβάρυνση.

Να ενισχύσουμε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, με   δημιουργία περισσότερων ελεύθερων χώρων και πράσινου στις γειτονιές, με νέους   πεζόδρομους και πλατείες, με μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, με ζώνες   ελεγχόμενης κυκλοφορίας, με αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας, με εύκολη   και φθηνή δημόσια συγκοινωνία.

Θεωρούμε ότι οι αγώνες των   κατοίκων και τα θετικά τους αποτελέσματα, πολλές φορές μέχρι τώρα ματαίωσαν σχέδια   π.χ για την παραλία ασύμβατα με το Πάρκο, εκεί και σε άλλα σημεία της πόλης.Είναι   μία σπουδαία παρακαταθήκη που πρέπει να την διαφυλάξουμε.

Θετικά   βλέπουμε και την ανάπτυξη του κέντρου του Μοσχάτου και του Ταύρου ως περιοχές   αγοράς και συνάθροισης των δημοτών. Εδώ όμως ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου δεν   τολμά: Τα πράγματα έχουν φθάσει στο απροχώρητο. Τα τραπεζοκαθίσματα και οι   αυθαίρετες πέργκολες – κλειστές κατασκευές έχουν καταλάβει τα πάντα..

Απαιτείται λοιπόν έλεγχος των   χρήσεων γης στην κατεύθυνση της ισορροπίας των χρήσεων με τον περιορισμό των   αναψυκτηρίων σε κάποιες περιοχές και την επιδίωξη επέκτασής τους, αντίστοιχα,   σε άλλες οι οποίες έχουν ανάγκη μία τέτοια αναζωογόνηση.

Δ. Ειδικά για Μοσχάτο-Ταύρο

    Το νέο ρυθμιστικό για τον Μοσχάτο – Ταύρο   πρέπει να ανακτήσει κατ’ αρχήν την ταυτότητά του. Αυτήν που έχει απωλέσει   λόγω της κρίσης, της αποβιομηχάνισης, του αρχοντοχωριατισμού της εποχής της   Δικτατορίας και των Ολυμπιακών Αγώνων με το μπάζωμα της παραλίας και το   «τοίχος του αίσχους», της αύξησης των συντελεστών δόμησης, της αυθαίρετης   λειτουργίας ρυπογόνων και παράνομων δραστηριοτήτων στον οικιστικό ιστό του   Ταύρου και στον Ελαιώνα.

Ο Δήμος   μας είναι η πόλη των  μεσαίων και   μικρών αστών, των εμπόρων (κάποτε), των εργατών, και των προσφύγων των μεταναστών.   Οφείλουμε να την αναδείξουμε ως τέτοια. Η ταυτότητα αυτή εκφράζεται στους   αναιμικούς χώρους πολιτισμού, όσους κυρίως στηρίζονται στις πλάτες εθελοντών   πολιτών, κακοπληρωμένων δασκάλων, το Πολιτιστικό Κέντρο, το Πνευματικό   Κέντρο, το Δημοτικό Ωδείο  και με τα   δυο κτίρια του, οι θερινοί δημοτικοί κινηματογράφοι, τα παλιά Σφαγεία, το   ίδρυμα Κακογιάννη, ο Ελληνικός Κόσμος, ο χώρος του συλλόγου Κρητών, η   Πνευματική Εστία, το σπίτι της Κίνησης Πολιτών «Μεσοποταμία». Είναι ανάγκη να   βρουν τη θέση τους σε αυτή την ταυτότητα, οι πολιτιστικοί – αρχαιολογικοί   θησαυροί που σκονίζονται σε κλειστές αποθήκες κυρίως στο Μουσείο Πειραιά

Η ταυτότητα της πόλης είναι τα ίδια της τα μνημεία   και το τοπίο της. Οι σπουδαίες αρχαιότητες, οι ιστορικοί τόποι θυσίας   (μνημείο εκτελεσθέντων Χαμοστέρνας)  τα   πάρκα και οι και πλατείες.

Τα βιομηχανικά κτίρια, κελύφη   κτιρίων,μνημεία σήμερα μιας καταρρέουσας και ουσιαστικά ανύπαρκτης βιομηχανικής   και βιοτεχνικής παραγωγής,  που   υπάρχουν στην περιοχή του Ταύρου και του Ελαιώνα, οι προσφυγικές και   εργατικές κατοικίες στον Ταύρο είναι τόποι σημαντικοί για την ιστορική   διαδρομή της πόλης και πρέπει να αναδειχθούν.

Η οδός   Πειραιώς και τα Μακρά Τείχη, όσα δεν είχαν την τύχη να καταχωθούν για να   κτισθούν κατοικίες ή να γίνουν έργα υποδομής πρέπει να τύχουν σεβασμού και η   αξιοποίησή τους να συμβάλλει στην ουσιαστική πολιτιστική αναβάθμιση της   περιοχής και όχι στη φτηνή εμπορική υποκουλτούρα που συστηματικά αναπτύσσεται   στο μέτωπο της οδού Πειραιώς.

              Όλα αυτά είναι σημεία στον   χώρο, είναι τοπία και δομές οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο νέο ΡΣΑ   με στόχο την αναβάθμισή τους και τη διεύρυνσή τους.Οφείλουμε να τις   προστατεύσουμε, να τις αναδείξουμε και να τις αξιοποιήσουμε με μοναδικό   γνώμονα το ότι αποτελούν πολύτιμη κοινή μας κληρονομιά.

Ε. Τοπική στρατηγική εξόδου από την κρίση

Το ΡΣΑ προτείνει   ουσιαστικά στην “ελεύθερη αγορά” και στους “επενδυτές” να αναλάβουν τη   διάσωση της πόλης και σε εμάς να τους διαθέσουμε ανεπιφύλακτα τη γη. Αν μας το πρότειναν το   2004 μπορεί και να το πιστεύαμε. Σήμερα όμως, το 2011, ξέρουμε ότι αυτή η   άγρια ανάπτυξη είχε ως κύριο στόχο τη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία. Ξέρουμε   ότι έτσι ακριβώς οδηγηθήκαμε στην καταστροφή. Οι ελάχιστοι κέρδισαν από την   υπεραξία των μετοχών και των οικοπέδων επενδύοντας δήθεν σε φθηνή ή δωρεάν   γη, καταστρέφοντας όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τις τοπικές πραγματικές   αγορές για να πλουτίσουν οι εικονικές της οδού Σοφοκλέους. Κέρδισαν τεράστια   ποσά από τις ολυμπιακές εργολαβίες και παραχωρήσεις δημόσιας γης ενώ γύρω η   πόλη κατέρρεε.

Οι αλλαγές σε χρήσεις γης στον Ελαιώνα και η   προκλητική εφαρμογή των μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής, η αλλαγή του  νομικού πλαισίου για τις αναγκαστικές   απαλλοτριώσεις υπέρ του δημοσίου, η κατάργηση στην πράξη του Ν1337/85   οδήγησαν στην απώλεια πολύτιμων χώρων για την περιβαλλοντική ανάσα της   περιοχής. Τα περισσότερα από αυτά έγιναν με υποσχέσεις για χιλιάδες θέσεις   εργασίας και σήμερα ο Δήμος μας πνίγεται στην ανεργία. Ως εδώ! Ο μύθος των “αναπτυξιακών επενδύσεων”   έχει ξεγυμνωθεί και πρέπει να τελειώνουμε με αυτόν. Ούτε ένα μέτρο γης δεν   πρέπει να δοθεί σε τέτοιου τύπου έργα.

                     Επειδή   δε με το Μνημόνιο, τον Εφαρμοστικό Νόμο και το Fast Track επιχειρείται η πλήρης   κατάργηση οποιουδήποτε δημοκρατικού ελέγχου ή ρυθμιστικού ρόλου του Δημοσίου,   το βάρος πέφτει στους ώμους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολύμορφων   κινημάτων και κινήσεων πολιτών. Πριν λίγες μέρες νιώσαμε τι σημαίνει η  κατάργηση κάθε έννοιας δημοκρατικής   διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης , όταν η τρικομματική κυβέρνηση χωρίς   καμιά ενημέρωση μέσα σε μια νύχτα, με άρθρο στο τέλος άσχετου νόμου, άλλαξε   ριζικά τις συνθήκες δόμησης και χρήσης γης στην παραλία Μοσχάτου.

                  Τώρα περισσότερο από ποτέ   άλλοτε, η οργάνωση της ζωής της πόλης, για σήμερα αλλά και για το μέλλον,   πρέπει γίνει υπόθεση της κοινωνίας μας. Πρέπει και μπορεί να στηριχθεί και να   διαμορφωθεί από την ίδια, από τα κάτω και να προχωρήσει με αιτήματα για   γενναίες δημόσιες παρεμβάσεις, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, του χώρου   και της ποιότητας ζωής, για να βγάλουμε την πόλη από την κρίση.

Το ΡΣΑ δεν τοποθετείται-   το σχέδιο ήταν ήδη σε διαβούλευση- απέναντι στα σχέδια του ΥΠΕΚΑ για τον   Φαληρικό Όρμο και ιδιαίτερα για την παραλία Μοσχάτου. Όμως τόσο ο Δήμος   Μοσχάτου – Ταύρου, όσο και ο ΟΡΣΑ έχουν υποχρέωση να σταθούν απορριπτικά   απέναντι στις φαραωνικές προθέσεις του    ΥΠΕΚΑ για την παραλία, όπως επίσης και σε κάθε σχέδιο μετατροπής του   Ελαιώνα σε χώρο αποθήκευσης κάθε ρυπογόνου και αυθαίρετης λειτουργίας που θα   μεταφερθεί, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα ανάπτυξης χώρων πράσινου και   υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης και δράσης.

ΣΤ. Διάσωση της τοπικής αγοράς και της μεταποίησης

      Θεωρούμε ότι η   τοπική αγορά όπως και η ήπια   και μη οχλούσα μεταποίηση πρέπει να   διασωθούν λόγω των πολλαπλών λειτουργιών τους στη ζωή της πόλης. Δεν είναι μόνο   παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν εισόδημα και θέσεις   εργασίας, εξαιρετικά σημαντικά και τα δύο σε καιρούς κρίσης. Αποτελούσαν και   αποτελούν σημαντική κοινωνική λειτουργία της    ταυτότητας της πόλης, χώρους συνάντησης, επικοινωνίας και πολιτισμού.   Η διατήρησή τους ζωντανών και λειτουργικών, διασώζει το αστικό τοπίο   εντάσσοντάς το στην πραγματική οικονομία της πόλης χωρίς να δημιουργείται   έτσι ένας αποστειρωμένος χώρος ή μια περιοχή εφήμερου και φτηνού   «εξευγενισμού», κέντρων διασκέδασης της μιας «σαιζόν», που αφήνουν τα κτίρια   ερείπια και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση.

Η αναβάθμιση της τοπικής παραδοσιακής αγοράς   η προστασία της μεταποίησης είναι ένας βασικός στόχος όλων μας. Οι   σχετικές προβλέψεις στο ζήτημα της τοπικής αγοράς και της μεταποίησης του   ΡΣΑ, στο Παράρτημα, Αρ.46 (Π.22) είναι θετικές και στη σωστή κατεύθυνση.

       Τέλος σε ότι   αφορά τη χωροθέτηση μεγάλων πολυκαταστημάτων (Mall) στην πόλη του Μοσχάτου – Ταύρου οφείλουμε να είμαστε   ξεκάθαροι. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει    την πολυτέλεια να χάσει και άλλο από το παραδοσιακό του εμπόριο και τη   μικρή μεταποίηση. Ήδη κατά μήκος της οδού Πειραιώς στο τμήμα που διασχίζει   τον Δήμο μας, αλλά και στα όρια με γειτονικούς δήμους (πχ Ρέντη) λειτουργούν   πολυκαταστήματα. Είναι υπεραρκετά και περισσεύουν, έχοντας προκαλέσει μεγάλη   ζημιά στους  εμπόρους και τους   βιοτέχνες του Μοσχάτου και του Ταύρου.. Η φούσκα της κτηματαγοράς η οποία από   το 2004 επιχειρεί να χωροθετήσει και άλλα εμπορικά κέντρα εκατοντάδων   χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων πρέπει να σταματήσει τώρα, απαγορεύοντας την εγκατάσταση τους εντός   του αστικού ιστού με ρητή σχετική αναφορά στο ΡΣΑ.

Ζ. Δίκτυο μεταφορών

 (ΗΣΑΠ, Προαστιακός, Τραμ, Λεωφορεία),   κυκλοφοριακό, χώροι στάθμευσης

    

Η παρουσία   των μέσων σταθερής τροχιάς (ΜΣΤ) οφείλεται     στη θέση του Δήμου μας ανάμεσα στην Πρωτεύουσα και στο Λιμάνι του   Πειραιά. Η ύπαρξη δικτύου μεταφορών τονώνει την τοπική αγορά προϊόντων και   υπηρεσιών, τη μεταποίηση, την αναψυχή αλλά και τις δραστηριότητες πολιτισμού.   Αποτελεί μία δίκαιη και δημοκρατική προοπτική καθώς επιτρέπει σε όσους δεν   έχουν τη δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να κινούνται με ΙΧ να έχουν ισότιμη   πρόσβαση στους χώρους κατοίκησης, εργασίας, στους δημόσιους χώρους.

Αυτή τη στιγμή το Μοσχάτο και   αυτό λόγω της θέσης του ανάμεσα σε Αθήνα Πειραιά, ταλανίζεται από ένα   υπερφορτωμένο κυκλοφοριακό δίκτυο, παρότι διαθέτει ένα αξιόλογο δίκτυο   κεντρικών δρόμων, Μακρυγιάννη, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Πίνδου,   Κωνσταντινουπόλεως, Πλάτωνος, Καποδιστρίου.

Γιατί τότε έχει   υπερφορτωθεί κυκλοφοριακά; Γιατί δέχεται εκατοντάδες  αυτοκίνητα κατοίκων άλλων περιοχών των   νότιων προαστίων, που μετακινούνται από και προς τον κεντρικό Πειραιά και την   βιομηχανική περιοχή του Κηφισού τις ώρες αιχμής, μεταφέροντας εργαζόμενους   και κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν άλλο μέσον να προσεγγίσουν την εργασία και   την κατοικία τους.

 1. 1.        Συμφωνούμε   πλήρως με τις προτεινόμενες από το ΡΣΑ επεκτάσεις των ΜΣΤ και την ενίσχυσή   τους.
 2. 2.        Στον   Ταύρο η τριχοτόμηση της πόλης από μεγάλους οδικούς  και σιδηροδρομικούς άξονες ( Π.Ράλλη,   Πειραιώς, Κων/λεως) δυσχεραίνει την επικοινωνία των επιμέρους γειτονιών και   επιβαρύνει ιδιαίτερα την κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων ενώ οι   ατμοσφαιρικοί ρύποι εκτοξεύονται  εκτός   ορίων. Η υπογειοποίηση του Προαστιακού, η αποτροπή της κύριας κυκλοφορίας   προς γειτονικούς δήμους (Καλλιθέα, Ρέντης) μέσω του οικιστικού ιστού του   Ταύρου, η επέκταση ΜΣΤ στην οδό Πειραιώς και στη Λ. Καλλιρόης θα συμβάλλουν   ουσιαστικά  στην ανακούφιση της   κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.Αναγκαία η διαμόρφωση του κόμβου Πειραιώς και   Χαμοστέρνας σε χώρου πρασίνου και άθλησης.
 3. 3.        Η   στάθμευση των αυτοκινήτων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της πόλης.   Χρειάζεται συγκεκριμένη και εξειδικευμένη πολιτική για την εφαρμογή ενός   προγράμματος στάθμευσης που θα δίνει κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων και   ταυτόχρονα θα επιβάλλεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης απόλυτα αναλογικών   με τη χρήση των ακινήτων χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής τους σε χρήμα. 
 4. 4.         Είναι απαραίτητη η δημιουργία υπόγειων   θέσεων στάθμευσης στο σταθμό του Προαστιακού και στο σταθμό  ΗΣΑΠ στον Ταύρο σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του   δήμου.
 5. 5.        Σχεδιασμός   νέου συγκοινωνιακού δικτύου σύνδεσης Ελαιώνα-Ταύρου με παραλία.

 

Η. Αστικό   πράσινο και θαλάσσιο μέτωπο

Απέναντι στην επιδείνωση   του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής το νέο ΡΣΑ αντί να προσθέτει,   αφαιρεί και άλλους ελεύθερους και πράσινους χώρους από το σώμα της πόλης .   Προτείνεται με το σχέδιο ριζική αλλαγή του χαρακτήρα του Ελαιώνα και   μετατροπή του σε υποδοχέα χρήσεων, που η πόλη θέλει να κρύψει στην πίσω αυλή   της.

 

 

Για αυτό τον λόγο δεν   προτείνουμε αλλά απαιτούμε να ενσωματωθεί στο νέο ΡΣΑ:

 1. Η γενική αρχή της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου στον Ελαιώνα. Να μην υπάρξει δηλαδή        ουδεμία αλλαγή επί το δυσμενέστερο σε σχέση με τον νόμο του 1995.  Ότι ήταν πράσινο θα μείνει πράσινο και        θα εμπλουτιστεί.
 2. Υλοποίηση των βασικών έργων υποδομής, όπως το οδικό δίκτυο και η        διαμόρφωση των πρανών του ρέματος Προφήτη Δανιήλ.
 3. Καμιά νέα κυκλοφοριακή φόρτιση της περιοχής λόγω έργων υπερτοπικής        σημασίας στον Ελαιώνα χωρίς προηγούμενη μελέτη διαβούλευση με τους        φορείς της πόλης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 1. Η δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου υψηλού πρασίνου στην Ζώνη1        ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου στο νέο ΡΣΑ. Στην        περίπτωση της Ζώνης 1 το ΥΠΕΚΑ         κινείται στη λάθος κατεύθυνση προτείνοντας  τη δημιουργία πόλου υπερτοπικής        εμβέλειας με χρήσεις πολιτισμού -να ξεκαθαριστεί επίσης        ότι με την έννοια πολιτισμός δεν εννοούμε την υποκουλτούρα των        αναψυκτηρίων της ακτής και τη μαζική κουλτούρα των πολυκινηματογράφων,        των διαφόρων χώρων μαζικής αναψυχής τύπου Village και Allou Fan Park,από        αυτά χορτάσαμε!- , εκπαίδευσης, αναψυχής, εστίασης, εμπορίου με        υπερβολικές αυξήσεις στους συντελεστές δόμησης, κάλυψης και ύψους. Καμιά        μετατροπή του παράλιου μετώπου της πόλης μας σε χώρο ελλιμενισμού σκαφών        αναψυχής.
 2. Απομάκρυνση των στρατοπέδων από την πόλη και παραχώρησή της γης τους        στο δήμο σαν χώρων πράσινου και αναψυχής.

Θ.   Κοινωνικές υποδομές

(υγείας,   εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης)

       Με την κρίση, αφού οι φούσκες της   ιδιωτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης κ.α. έσκασαν, οι πολίτες προσφεύγουν εκ   νέου στις δημόσιες κοινωνικές υποδομές, ενώ όμως ταυτόχρονα η νεοφιλελεύθερη   απελευθέρωση της αγοράς επιδεινώνει την κατάσταση. Ιδιωτικά νοσοκομεία-ξενοδοχεία   πολυτελείας για τους λίγους που όμως στέλνουν τα βαριά περιστατικά στα   δημόσια, ιδιωτικά σχολεία για εκλεκτούς στα βόρεια προάστια, ιδιωτικά δήθεν   πανεπιστήμια για αφελείς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, παρά την οργανωμένη   υποβάθμιση και τον οικονομικό στραγγαλισμό των κοινωνικών υπηρεσιών, οι   εκπαιδευτικοί του Δημοσίου συνεχίζουν να μαθαίνουν στα παιδιά μας γράμματα,   οι γιατροί του ΕΣΥ στη μεγάλη τους πλειοψηφία να θεραπεύουν και να σώζουν   ζωές.

Οι δημόσιοι και δημοτικοί παιδικοί σταθμοί   συνεχίζουν -πολύ φοβούμαστε για λίγο ακόμη λόγω της κατάργησης κάθε   κοινωνικής πολιτικής από την κυβέρνηση-να στηρίζουν τους εργαζόμενους γονείς   και να φροντίζουν τα νήπιά μας. Τα ΚΑΠΗ συνεχίζουν να είναι το ήρεμο φιλικό   αγκυροβόλιο των ηλικιωμένων. Αλλά και για όσους δεν μπορούν, για όσους   βρίσκονται αποκλεισμένοι πίσω από τα τείχη όπως οι μετανάστες, εθελοντικές   πρωτοβουλίες συμπολιτών μας όπως το Σχολείο Ελληνικών για μετανάστες της   Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» (και όχι οι ακριβοπληρωμένες στημένες από   τις κυβερνήσεις ψευδώνυμες ΜΚΟ) είναι οι θεσμοί που κάνουν την ένταξή τους   πιο εύκολη, τη ζωή τους πιο ανθρώπινη.    Με δεδομένη την οικονομική   εξαθλίωση του κόσμου, όλο και περισσότεροι θα προσβλέπουν στις δημόσιες   δομές υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης,   για τη διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου ζωής. Η ενίσχυσή τους είναι όρος   επιβίωσης για την πόλη. Αυτό σημαίνει ενίσχυση των προσβάσεων,   βελτίωση των υποδομών και μικρές αστικές αναπλάσεις σε όλους και γύρω από:

 1. Τις υποδομές εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, Ανωτάτη        Σχολή Καλών Τεχνών )
 2. Τις υποδομές πρόνοιας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης (παιδικοί σταθμοί        και νηπιαγωγεία, ΚΑΠΗ, ιατρεία του ΙΚΑ)
 3. Τις δημόσιες αθλητικές υποδομές (γήπεδα,        γυμναστήρια)

Σημαίνει ακόμη άμεση   δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών. Γενικές υποδομές   πρόνοιας για τον γενικό πληθυσμό αλλά και ειδικές υποδομές   αλληλεγγύης για τους συμπολίτες μας που βιώνουν χειρότερα από όλους την κρίση   – τους άστεγους, τους χρόνια άνεργους, τους μετανάστες.

Επομένως το ΡΣΑ πρέπει να   εμπλουτισθεί με προβλέψεις για δημοτικά ιατρεία και δημόσια μικρά   τοπικά κέντρα υγείας, δημοτικά κοινωνικά φαρμακεία, ΚΑΠΗ, νέους δημοτικούς   σταθμούς και νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία για ΑΜΕΑ, συμβουλευτικούς σταθμούς   και σταθμούς υποδοχής για εξαρτημένους από ψυχότροπες ουσίες, σταθμούς   στήριξης και ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες, συσσίτια και ξενώνες   αστέγων, δημοτικό δίκτυο χώρων στήριξης και ένταξης των μεταναστών.

 

Ι. Ο «Καλλικράτης»   επιβάλλει αναγκαίες παρεμβάσεις στο Ρυθμιστικό.

Η ένωση των δυο δήμων Μοσχάτου –   Ταύρου, ήταν μια ακόμα αποτυχημένη επιλογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗ», που με έωλα   κριτήρια ένωσε δυο περιοχές, που ελάχιστα ή καθόλου κοινά στοιχεία έχουν.   Μάλιστα μεταξύ των οικιστικών περιοχών των δυο πρώην δήμων, μεσολαβούν πολλά   εμπόδια, λεωφόρος Πειραιώς, σιδηροδρομικές γραμμές και μια μεγάλη περιοχή   χωρίς κατοικία. Διαμορφώθηκε μια περιοχή από τις παρυφές του κέντρου της   Αθήνας ως τον Πειραιά και τον Φαληρικό Όρμο.

Η περιοχή που καταλαμβάνει ο Δήμος  Μοσχάτου    – Ταύρου σύμφωνα με το Σχέδιο ΡΣΑ 2021 θεωρείται και σωστά ιδιαίτερα σημαντική και με στρατηγική σημασία όσον αφορά τη «σύζευξη» των Κέντρων Πόλης Αθήνας   και Πειραιά .

Μάλιστα αναφέρεται ως   «ενδιάμεσος χώρος» με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Αποτελεί  μέρος της δικτύωσης της συζυγίας   Αθήνας-Πειραιά ακολουθώντας τους άξονες

-μέρος της Ζώνης ΟΣΕ, την οδό   Πειραιώς , Κηφισό ποταμό ,Παράλιο Μέτωπο ,Ιλισό ποταμό , τις γραμμές ΗΣΑΠ και   τα Μακρά Τείχη .

Στα πλαίσια της Αστικής   ανασύνθεσης των Αξόνων αυτών , οι περιοχές κατοικίας που βρίσκονται ανάμεσα   στην Ακρόπολη και το Θαλάσσιο Μέτωπο ανήκουν στο μεγαλύτερο μέρος τους στο   Δήμο  Μοσχάτου  – Ταύρου.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν με   γνώμονα και το ΡΣΑ 2021 να καταβληθεί προσπάθεια «σύζευξης» και εντός του Δήμου ως συνέχεια του ευρύτερου σχεδίου   σύζευξης και ανάδειξης των δομικών στοιχείων της κεντρικότητας της Πόλης.

Στην κατεύθυνση αυτή ορισμένες   ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν είναι:

 • Ανάδειξη        και Δημοτική συγκοινωνιακή         διασύνδεση των Πολεοδομικών Κέντρων και των αγορών των δύο        επιμέρους συνοικιών Μοσχάτου και Ταύρου.
 • Σύνδεση        των μέσων σταθερής τροχιάς ΗΣΑΠ και τραμ με τα υπόλοιπα μέσα        (λεωφορεία-τρόλεϊ ) δια μέσου και της οδού Πειραιώς  και συσχέτισή τους με τον        Ποδηλατόδρομο.
 • Δημιουργία  πρόσθετων πεζογεφυρών στις γραμμές        του  ΗΣΑΠ και ανάδειξη –ενοποίηση        της Πολεοδομικής Ενότητας Βόρεια του Μοσχάτου.
 • Δημιουργία        οδού, ελεγχόμενης κυκλοφορίας, με παράλληλη χρήση και ως πεζοδρόμου        και ποδηλατοδρόμου, που θα αρχίζει από την προέκταση της λεωφόρου        Μακρυγιάννη στο Βόρειο τμήμα Μοσχάτου, πίσω από τις γραμμές του        ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και δια μέσου του γηπέδου του ιστορικού Φωστήρα        και των γραμμών του προαστιακού, θα ενώνει την τοπική αγορά του Μοσχάτου        με την τοπική αγορά του Ταύρου.
 • Ανάδειξη και ένταξη στη Ζωή της πόλης των αρχαιολογικών        στοιχείων των Μακρών Τειχών.
Επίλογος

Έχουμε όλες και όλοι συμφωνήσει πως ο   Δήμος μας, όπως όλη η χώρα, έχει βυθιστεί σε μία βαθιά κρίση. Η πόλη μας ζει   δυστυχώς μία από τις πιο σκληρές εκδοχές της οικονομικής και κοινωνικής   καταστροφής της ελληνικής κοινωνίας. Την καταστροφή της μικρής και μεσαίας   αστικής τάξης.

Το νέο ΡΣΑ έρχεται σε μία στιγμή στην   οποία οι κυβερνήσεις του Μνημονίου έχουν επιδοθεί σε μία προσπάθεια επιβολής   του «Δόγματος του Σοκ», δηλαδή της διάλυσης της κοινωνίας και της καταστροφής   του περιβάλλοντος. Υπό αυτές τις συνθήκες κανείς δεν πιστεύει ότι το ΡΣΑ θα   τετραγωνίσει τον κύκλο. Είμαστε επίσης σίγουρες και σίγουροι πως   ακόμα και σε περίπτωση που το ΡΣΑ περιλαμβάνει στόχους και σημεία τα οποία   εμποδίζουν την πολιτική της εφαρμογής του Μνημονίου, τη λεηλασία της δημόσιας   περιουσίας και την ανάπτυξη των αχαλίνωτων κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων στη   γη, θα το αλλάξουν ή δεν θα το ψηφίσουν ποτέ. Έτσι και αλλιώς την   τελική υπογραφή σε αυτό θα θέσουν οι κορυφαίοι υπεύθυνοι της δημοκρατικής   εκτροπής και της λεηλασίας, οι υπουργοί του Μνημονίου και της Τρόικας αν δεν   τους ανατρέψουμε άμεσα.

Όμως αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε σε   κάθε επίπεδο – και η διαβούλευση για το ΡΣΑ είναι ένα τέτοιο – να   διαμορφώσουμε τις νέες ιδέες για τον τόπο μας, το δικό μας σενάριο εξόδου από   την κρίση, με στόχο την οικοδόμηση μίας νέας ανθρώπινης, δημοκρατικής και   δίκαιης πόλης. Έχοντας εμπιστοσύνη στους πολίτες του Μοσχάτου και του   Ταύρου που τόσα χρόνια αγωνίστηκαν με επιτυχία πολλές φορές και διέσωσαν   χώρους και αξίες. Σε όσες και όσους κατόρθωσαν να εμποδίσουν καταστροφές, να   βελτιώσουν την καθημερινότητα μας. Θα συνεχίσουμε μαζί τους, για να έλθει πιο   σύντομα η ώρα που ο λαός μας θα ξαναπάρει τη χώρα μας, την πόλη μας και τη   ζωή μας πίσω.

 

Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου –   Ταύρου

ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!

ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» κ.ΣΩΠΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

02/08/2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ.ΣΩΠΑΚΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012.
ΟΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ.ΣΩΠΑΚΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» κ.Σωπάκης στην ομιλία του ανέφερε ότι :
« στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος δεν αναφέρεται πουθενά, ενώ θα έπρεπε, η πολιτική κατάσταση στην οποία καλούμαστε να κινηθούμε. Αυτή η πολιτική, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα, μηδενίζει τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, εξωθεί το ΕΣΠΑ σε κεντρική διαχείριση από την Ευρώπη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, όπως είναι τα σκουπίδια και όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή. Στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, υπάρχει διάταξη που λέεΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ.ΣΩΠΑΚΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» κ.Σωπάκης στην ομιλία του ανέφερε ότι :
« στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος δεν αναφέρεται πουθενά, ενώ θα έπρεπε, η πολιτική κατάσταση στην οποία καλούμαστε να κινηθούμε. Αυτή η πολιτική, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα, μηδενίζει τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, εξωθεί το ΕΣΠΑ σε κεντρική διαχείριση από την Ευρώπη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, όπως είναι τα σκουπίδια και όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή. Στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, υπάρχει διάταξη που λέει ότι το 95% των κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο θα πάνε στα ελλείμματα. Άρα λοιπόν, στα 14.000.000 € που έχετε προϋπολογισμό τα 10.500.000 € είναι από το Πράσινο Ταμείο επομένως δεν θα υπάρξει ελπίδα υλοποίησης έργων όσο υπάρχει αυτή η πολιτική.
Ειδικότερα για το Τεχνικό Πρόγραμμα:
• Δεν γίνεται καμιά αναφορά στα δύο μεγάλα Πάρκα (Σφαγείων, Στρατού) εκτός από το τρίγωνο ΧρυσΣμύρνης@Επταλόφου
• Δεν εφαρμόζεται την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ταύρου να μην καταστραφεί το Γήπεδο Μπάσκετ την Πλατεία Λαού την οποία πρέπει να πάρετε σοβαρά υπόψη σας.
• Δεν εντάσσεται την επόμενη Φάση του Οικισμού Περιβολίων ούτε ως Μελέτη ούτε ως έργο
• Δεν εντάσσεται την διαμόρφωση του οικοπέδου Μετζηδιέ για την οποία δεν χρειάζεται καμιά ανάθεση σε εξωυπηρεσιακούς παράγοντες.
• Δεν εντάσσεται την επισκευή του ΓΑΣΤ ενός από τους δύο μόνον ελεύθερους χώρους άθλησης στον Ταύρο.
• Δεν εντάσσεται ουσιαστικά η ανακατασκευή του χλοοτάπητα του γηπέδου Μοσχάτου, όταν αναγράφεται μόνο 10.000,00 ευρώ ενώ οι ίδιοι έχετε δηλώσει ότι είναι δαπάνη ύψους 450.000,00 .Αν και έχετε περισσότερες από 100 υπογραφές κατοίκων δεν έχετε εντάξει το θέμα σε δημοτικό συμβούλιο!
• Συμφωνούμε με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την ένταξη σ’αυτό των σχολείων, όμως για το θέμα του συγκροτήματος των Γυμνασίων-Λυκείων Ταύρου και τις ευθύνες του ΟΣΚ αν και σας έχουμε καλέσει εδώ και 1 χρόνο δεν έχετε κάνει καμιά παρέμβαση.
• Συμφωνούμε για την αξιοποίηση του Γιαννίδειου σε οίκημα κοινωνικής πολιτικής και Ζητάμε το ισόγειο του κτιρίου της Τιμοθέου Ευγενικού να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει σαν παράρτημα του 3ου Παιδικού Σταθμού άμεσα.
• Να γίνει άμεσα κυκλοφοριακή μελέτη στο Μοσχάτο και να έρθει για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο η κυκλοφοριακή του Ταύρου ώστε να προσαρμοστεί και να υλοποιηθεί.
• Δεν υπάρχει κονδύλι για τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ παρά την πρόταση της Επιτροπής Διαβούλευσης.Πρέπει να μπει με ποσό 5.000-10.000 ευρώ .
• Μετά από παρέμβαση της μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης βάλατε ως έργο τη διαμόρφωση της Παρακηφίσιας περιοχής πολύ σωστά. Να εντάξετε και την αντίστοιχη περιοχή του Ρέματος Προφήτη Δανιήλ.
Χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες κανένα έργο δεν έχει ελπίδα ένταξης στο ΕΣΠΑ!»
ι ότι το 95% των κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο θα πάνε στα ελλείμματα. Άρα λοιπόν, στα 14.000.000 € που έχετε προϋπολογισμό τα 10.500.000 € είναι από το Πράσινο Ταμείο επομένως δεν θα υπάρξει ελπίδα υλοποίησης έργων όσο υπάρχει αυτή η πολιτική.
Ειδικότερα για το Τεχνικό Πρόγραμμα:
• Δεν γίνεται καμιά αναφορά στα δύο μεγάλα Πάρκα (Σφαγείων, Στρατού) εκτός από το τρίγωνο ΧρυσΣμύρνης@Επταλόφου
• Δεν εφαρμόζεται την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ταύρου να μην καταστραφεί το Γήπεδο Μπάσκετ την Πλατεία Λαού την οποία πρέπει να πάρετε σοβαρά υπόψη σας.
• Δεν εντάσσεται την επόμενη Φάση του Οικισμού Περιβολίων ούτε ως Μελέτη ούτε ως έργο
• Δεν εντάσσεται την διαμόρφωση του οικοπέδου Μετζηδιέ για την οποία δεν χρειάζεται καμιά ανάθεση σε εξωυπηρεσιακούς παράγοντες.
• Δεν εντάσσεται την επισκευή του ΓΑΣΤ ενός από τους δύο μόνον ελεύθερους χώρους άθλησης στον Ταύρο.
• Δεν εντάσσεται ουσιαστικά η ανακατασκευή του χλοοτάπητα του γηπέδου Μοσχάτου, όταν αναγράφεται μόνο 10.000,00 ευρώ ενώ οι ίδιοι έχετε δηλώσει ότι είναι δαπάνη ύψους 450.000,00 .Αν και έχετε περισσότερες από 100 υπογραφές κατοίκων δεν έχετε εντάξει το θέμα σε δημοτικό συμβούλιο!
• Συμφωνούμε με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την ένταξη σ’αυτό των σχολείων, όμως για το θέμα του συγκροτήματος των Γυμνασίων-Λυκείων Ταύρου και τις ευθύνες του ΟΣΚ αν και σας έχουμε καλέσει εδώ και 1 χρόνο δεν έχετε κάνει καμιά παρέμβαση.
• Συμφωνούμε για την αξιοποίηση του Γιαννίδειου σε οίκημα κοινωνικής πολιτικής και Ζητάμε το ισόγειο του κτιρίου της Τιμοθέου Ευγενικού να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει σαν παράρτημα του 3ου Παιδικού Σταθμού άμεσα.
• Να γίνει άμεσα κυκλοφοριακή μελέτη στο Μοσχάτο και να έρθει για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο η κυκλοφοριακή του Ταύρου ώστε να προσαρμοστεί και να υλοποιηθεί.
• Δεν υπάρχει κονδύλι για τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ παρά την πρόταση της Επιτροπής Διαβούλευσης.Πρέπει να μπει με ποσό 5.000-10.000 ευρώ .
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» κ.Σωπάκης στην ομιλία του ανέφερε ότι :
« στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος δεν αναφέρεται πουθενά, ενώ θα έπρεπε, η πολιτική κατάσταση στην οποία καλούμαστε να κινηθούμε. Αυτή η πολιτική, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα, μηδενίζει τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, εξωθεί το ΕΣΠΑ σε κεντρική διαχείριση από την Ευρώπη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, όπως είναι τα σκουπίδια και όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή. Στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, υπάρχει διάταξη που λέει ότι το 95% των κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο θα πάνε στα ελλείμματα. Άρα λοιπόν, στα 14.000.000 € που έχετε προϋπολογισμό τα 10.500.000 € είναι από το Πράσινο Ταμείο επομένως δεν θα υπάρξει ελπίδα υλοποίησης έργων όσο υπάρχει αυτή η πολιτική.
Ειδικότερα για το Τεχνικό Πρόγραμμα:
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ.ΣΩΠΑΚΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» κ.Σωπάκης στην ομιλία του ανέφερε ότι :
« στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος δεν αναφέρεται πουθενά, ενώ θα έπρεπε, η πολιτική κατάσταση στην οποία καλούμαστε να κινηθούμε. Αυτή η πολιτική, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα, μηδενίζει τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, εξωθεί το ΕΣΠΑ σε κεντρική διαχείριση από την Ευρώπη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, όπως είναι τα σκουπίδια και όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή. Στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, υπάρχει διάταξη που λέει ότι το 95% των κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο θα πάνε στα ελλείμματα. Άρα λοιπόν, στα 14.000.000 € που έχετε προϋπολογισμό τα 10.500.000 € είναι από το Πράσινο Ταμείο επομένως δεν θα υπάρξει ελπίδα υλοποίησης έργων όσο υπάρχει αυτή η πολιτική.
Ειδικότερα για το Τεχνικό Πρόγραμμα:
• Δεν γίνεται καμιά αναφορά στα δύο μεγάλα Πάρκα (Σφαγείων, Στρατού) εκτός από το τρίγωνο ΧρυσΣμύρνης@Επταλόφου
• Δεν εφαρμόζεται την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ταύρου να μην καταστραφεί το Γήπεδο Μπάσκετ την Πλατεία Λαού την οποία πρέπει να πάρετε σοβαρά υπόψη σας.
• Δεν εντάσσεται την επόμενη Φάση του Οικισμού Περιβολίων ούτε ως Μελέτη ούτε ως έργο
• Δεν εντάσσεται την διαμόρφωση του οικοπέδου Μετζηδιέ για την οποία δεν χρειάζεται καμιά ανάθεση σε εξωυπηρεσιακούς παράγοντες.
• Δεν εντάσσεται την επισκευή του ΓΑΣΤ ενός από τους δύο μόνον ελεύθερους χώρους άθλησης στον Ταύρο.
• Δεν εντάσσεται ουσιαστικά η ανακατασκευή του χλοοτάπητα του γηπέδου Μοσχάτου, όταν αναγράφεται μόνο 10.000,00 ευρώ ενώ οι ίδιοι έχετε δηλώσει ότι είναι δαπάνη ύψους 450.000,00 .Αν και έχετε περισσότερες από 100 υπογραφές κατοίκων δεν έχετε εντάξει το θέμα σε δημοτικό συμβούλιο!
• Συμφωνούμε με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την ένταξη σ’αυτό των σχολείων, όμως για το θέμα του συγκροτήματος των Γυμνασίων-Λυκείων Ταύρου και τις ευθύνες του ΟΣΚ αν και σας έχουμε καλέσει εδώ και 1 χρόνο δεν έχετε κάνει καμιά παρέμβαση.
• Συμφωνούμε για την αξιοποίηση του Γιαννίδειου σε οίκημα κοινωνικής πολιτικής και Ζητάμε το ισόγειο του κτιρίου της Τιμοθέου Ευγενικού να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει σαν παράρτημα του 3ου Παιδικού Σταθμού άμεσα.
• Να γίνει άμεσα κυκλοφοριακή μελέτη στο Μοσχάτο και να έρθει για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο η κυκλοφοριακή του Ταύρου ώστε να προσαρμοστεί και να υλοποιηθεί.
• Δεν υπάρχει κονδύλι για τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ παρά την πρόταση της Επιτροπής Διαβούλευσης.Πρέπει να μπει με ποσό 5.000-10.000 ευρώ .
• Μετά από παρέμβαση της μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης βάλατε ως έργο τη διαμόρφωση της Παρακηφίσιας περιοχής πολύ σωστά. Να εντάξετε και την αντίστοιχη περιοχή του Ρέματος Προφήτη Δανιήλ.
Χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες κανένα έργο δεν έχει ελπίδα ένταξης στο ΕΣΠΑ!»

Δεν γίνεται καμιά αναφορά στα δύο μεγάλα Πάρκα (Σφαγείων, Στρατού) εκτός από το τρίγωνο ΧρυσΣμύρνης@Επταλόφου
• Δεν εφαρμόζεται την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ταύρου να μην καταστραφεί το Γήπεδο Μπάσκετ την Πλατεία Λαού την οποία πρέπει να πάρετε σοβαρά υπόψη σας.
• Δεν εντάσσεται την επόμενη Φάση του Οικισμού Περιβολίων ούτε ως Μελέτη ούτε ως έργο
• Δεν εντάσσεται την διαμόρφωση του οικοπέδου Μετζηδιέ για την οποία δεν χρειάζεται καμιά ανάθεση σε εξωυπηρεσιακούς παράγοντες.
• Δεν εντάσσεται την επισκευή του ΓΑΣΤ ενός από τους δύο μόνον ελεύθερους χώρους άθλησης στον Ταύρο.
• Δεν εντάσσεται ουσιαστικά η ανακατασκευή του χλοοτάπητα του γηπέδου Μοσχάτου, όταν αναγράφεται μόνο 10.000,00 ευρώ ενώ οι ίδιοι έχετε δηλώσει ότι είναι δαπάνη ύψους 450.000,00 .Αν και έχετε περισσότερες από 100 υπογραφές κατοίκων δεν έχετε εντάξει το θέμα σε δημοτικό συμβούλιο!
• Συμφωνούμε με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την ένταξη σ’αυτό των σχολείων, όμως για το θέμα του συγκροτήματος των Γυμνασίων-Λυκείων Ταύρου και τις ευθύνες του ΟΣΚ αν και σας έχουμε καλέσει εδώ και 1 χρόνο δεν έχετε κάνει καμιά παρέμβαση.
• Συμφωνούμε για την αξιοποίηση του Γιαννίδειου σε οίκημα κοινωνικής πολιτικής και Ζητάμε το ισόγειο του κτιρίου της Τιμοθέου Ευγενικού να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει σαν παράρτημα του 3ου Παιδικού Σταθμού άμεσα.
• Να γίνει άμεσα κυκλοφοριακή μελέτη στο Μοσχάτο και να έρθει για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο η κυκλοφοριακή του Ταύρου ώστε να προσαρμοστεί και να υλοποιηθεί.
• Δεν υπάρχει κονδύλι για τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ παρά την πρόταση της Επιτροπής Διαβούλευσης.Πρέπει να μπει με ποσό 5.000-10.000 ευρώ .
• Μετά από παρέμβαση της μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης βάλατε ως έργο τη διαμόρφωση της Παρακηφίσιας περιοχής πολύ σωστά. Να εντάξετε και την αντίστοιχη περιοχή του Ρέματος Προφήτη Δανιήλ.
Χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες κανένα έργο δεν έχει ελπίδα ένταξης στο ΕΣΠΑ!»

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

02/02/2012

 

 

 

 

 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

3 Δεκεμβρίου 2011

Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητές συμπολίτισσες

Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι η ζωή μας έχει λάβει δραματικές διαστάσεις λόγω των πολιτικών των μνημονίων και της ξένης «κατοχής» στη χώρα. Κοντά στις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, στην εργασιακή ζούγκλα, στο «στέγνωμα» της αγοράς, στη βίαιη ανατροπή των οικογενειακών μας προγραμματισμών, κοινωνικά αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, κ.α.  βρίσκονται κι αυτά στο στόχαστρο των μνημονιακών πολιτικών επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο το παρόν και το μέλλον όλων μας.

Η φετινή σχολική χρονιά σημαδεύτηκε από την τεράστια μείωση των λειτουργικών δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό (σε ποσοστό άνω του 50% σε σχέση με το 2010) και από την ανυπαρξία των βιβλίων για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο, με κύρια και αποκλειστική ευθύνη της μνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ  και ιδιαίτερα της υπουργού παιδείας κας Διαμαντοπούλου. Σε πρόσφατη μάλιστα δήλωσή της προανήγγειλε ακόμα πιο δύσκολες ώρες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, λόγω των προβλέψεων του νέου μνημονιακού προϋπολογισμού, ο οποίος προβλέπει περισσότερες μειώσεις για την παιδεία.

Κοντά στις ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ χθες και της «ακροδεξιονεοφιλελεύθερης» κυβέρνησης Παπαδήμου σήμερα, ανάλογες είναι κι οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα μήνα σχεδόν μετά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των νέων ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σύμφωνα με το νέο νόμο του «Καλλικράτη», τα σχολεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, διότι η Δημοτική Αρχή δεν τους δίνει τα χρήματα που τους αναλογούν και που τα έχει προ πολλού εισπράξει από το κράτος. Καμία δόση από τις τρεις που ήδη έχει εισπράξει και την τέταρτη που αναμένεται δεν έχει φθάσει στα σχολεία, παρότι πολιτικά και νομικά έχει υποχρέωση να τις αποδώσει άμεσα.

Οι   Σχολικές  Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έχασαν πολύτιμο χρόνο και ξοδεύτηκαν σε ανούσιες αποφάσεις και με άλλες στοχεύσεις, χωρίς σχέδιο και κυρίως χωρίς να έχουν τα σχολεία τα απαραίτητα εφόδια (πετρέλαιο, καθαριστικά, γραφική ύλη, κλπ), ώστε να μπορούν στοιχειωδώς να  επιτελέσουν το έργο τους. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να πληρώνουν ακόμα και από την τσέπη τους για να υπερβούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, να «παρακαλούν» φίλους και γνωστούς του Δήμου να βοηθήσουν, να ζητούν ακόμα και από γονείς να συμβάλλουν στα έξοδα των σχολείων.

 

 

 

 

 Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση που την καταγγέλλουμε απερίφραστα και

κατηγορηματικά και που κύριοι υπεύθυνοι είναι η πλειοψηφία των Σχολικών Επιτροπών, δηλ. η δημοτική αρχή που τους παρέχει και πολιτική κάλυψη.

Εμείς από τη μεριά της Δημοτικής Κίνησης «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» και οι εκπρόσωποί μας σ’ αυτές, θέσαμε εξ’ αρχής το ζήτημα της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών σαν ένα νομικό πρόσωπο που θα έχει καθαρά επιτελικό ρόλο και το οποίο θα εφαρμόζει πιστά την Υπουργική Απόφαση 8448/24-2-11, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των σχολείων και την αποφυγή ανισοτήτων στη διαχείριση.

 Συγκεκριμένα,  καταθέσαμε προς συζήτηση ολοκληρωμένη πρόταση σχεδίου λειτουργίας, το οποίο συνοψίζεται ως εξής:

 • Οι νέες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου περιορίζονται σε έναν καθαρά επιτελικό ρόλο, δείχνοντας εμπιστοσύνη στα σχολεία,  στους Διευθυντές και στις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και σε συνεργασία με τα νέα  Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα του ελληνικού λαού υπέρ των παιδιών του.
 • Αποδίδεται στο ακέραιο το υπόλοιπο των ταμείων των πρώην Σχολικών Επιτροπών που συγχωνεύτηκαν στα ίδια τα σχολεία και στο νέο «υπολογαριασμό» που θα ανοιχτεί για το σκοπό αυτό, βάσει της Υ.Α. 8440/24-02-2011/Υπ.Εσωτ.
 • Κατανέμεται άμεσα η τακτική επιχορήγηση  των λειτουργικών δαπανών του έτους 2011 σε κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα στο «υπολογαριασμό» τους, όπως ορίζει το άρθ. 2, της Υ.Α. 8440/24-02-2011/Υπ.Εσωτ.
 • Αναλαμβάνονται όλες οι επισκευαστικές δαπάνες ή δαπάνες συντήρησης από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και τις τεχνικές του υπηρεσίες , χρησιμοποιώντας το ειδικό κονδύλι που χορηγείται από το κράτος για το σκοπό αυτό, ώστε να απομείνουν στα σχολεία όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για τη θέρμανση, τις ΔΕΚΟ και τις άλλες λειτουργικές τους δαπάνες.
 • Αναλαμβάνονται από τα Νομικά Πρόσωπα των Σχολικών Επιτροπών  του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεργασία με το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου όλες οι  γραφειοκρατικές ή άλλες διαδικασίες που έχουν σχέση με τα ένσημα των καθαριστριών, την απόδοση των φόρων, την παραχώρηση σχολικών χώρων, τις συμβάσεις κυλικείων, κλπ.
 • Οι Σχολικές Επιτροπές στηρίζουν την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες του Δήμου, δίνοντας κατεύθυνση στα σχολεία να αναζητούν τις καλύτερες τιμές στα αγαθά και στις υπηρεσίες, αξιοποιώντας το δυναμικό της τοπικής κοινωνίας. Αν είναι δυνατόν προβαίνει η ίδια σε έρευνα αγοράς ή και προσφορές ιδιωτών και να υποδεικνύει τις συμφέρουσες τιμές στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.

Η κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα διαχειρίζεται ολόκληρο το ποσό που τους αναλογεί με βάση την κατανομή των πόρων και υποβάλλει τον απολογισμό τους, όπως ορίζει η σχετική Υ.Α. 8440/24-02-2011/Υπ.Εσωτ.

Αυτή την πρόταση οι πλειοψηφίες των Σχολικών Επιτροπών την απέρριψαν με ψήφους, αρνούμενες ουσιαστικά να εφαρμόσουν τη νομιμότητα. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι οι  μέχρι σήμερα αποφάσεις τους κινούνται στα όρια της νομιμότητας, αν δεν τα έχουν ξεπεράσει κιόλας. Δεν είναι νόμιμο, π.χ να αρνούνται να κατανείμουν τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού στα σχολεία βάσει του άρθ. 2 της Υ.Α., με διάφορες δικαιολογίες κι αντ’ αυτού να σχεδιάζουν να δώσουν ένα μικρό ποσό των 500€ ανά σχολείο για να τους ρίξουν στάχτη στα μάτια.

 

       Η επιλογή της πλειοψηφίας να διαχειριστεί κεντρικά τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων αφενός δημιουργεί έναν υδροκέφαλο οργανισμό, ανίκανο ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής, αφετέρου αντίκειται στην Υπουργική Αποφ. 8440/24-2-11 ενώ αφήνει περιθώρια εξυπηρέτησης ποικιλόμορφων συμφερόντων. Μας λένε ότι αυτά τα κάνουν για να πετύχουν καλύτερες τιμές μειώνοντας το κόστος, αλλά την ίδια ώρα ούτε το κόστος μειώνουν ούτε τις δαπάνες. Αντίθετα επιβαρύνουν τις Σχολικές Επιτροπές με νέα έξοδα, π.χ στερούν τα χρήματα από τα σχολεία, πληρώνοντας σε λογιστικό γραφείο περίπου 5.000€ η καθεμία για υπηρεσίες που ουσιαστικά δε θα χρειάζονταν, αν τα χρήματα κατανέμονταν στα σχολεία και τα διαχειρίζονταν τα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων!!!

 

       Στην τελευταία  συνεδρίαση της Α/θμιας πάρθηκαν σωρηδόν αποφάσεις από την πλειοψηφία για απ’ ευθείας αναθέσεις σε προμηθευτές πετρελαίου, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, επισκευής καυστήρων, προμήθειας φαρμακευτικού υλικού, κλπ . Για παράδειγμα, δεν μπορεί να θεωρείται συμφέρουσα συμφωνία η προμήθεια πετρελαίου για όλη τη χρονιά από τον προμηθευτή του Δήμου σε τιμή ένα λεπτό κάτω από τον επίσημο κάθε φορά μέσο όρο των τιμών στο λιανεμπόριο καυσίμων, τη στιγμή που θα μπορούσε το  κάθε σχολείο να πάρει από άλλο προμηθευτή με την κατώτατη τιμή. Για οποιαδήποτε προμήθεια που ενδεχομένως χρειαστεί να κάνουν οι Σχολικές Επιτροπές πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή της διαφάνειας και της δημοσιότητας.

Το πιο εξωφρενικό όμως είναι η απόφαση τελικά να χρεωθούν στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές οι φωτοτυπίες των βιβλίων που παρήγγειλε ο Δήμαρχος και που δήθεν θα πλήρωνε ο Δήμος! Τα τιμολόγια των φωτοτυπιών, συνολικού ύψους 11.000 € περίπου, έχουν κοπεί στις πρώην Σχολικές Επιτροπές που συγχωνεύτηκαν, χωρίς τα μέλη τους να ρωτηθούν ποτέ και χωρίς να έχουν πάρει καμία σχετική απόφαση!

Για όλα αυτά και διότι είναι άμεση ανάγκη να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα σχολεία, καλούμε:

Α) τη Δημοτική Αρχή και τα ΝΠ των Σχολικών Επιτροπών να ανταποκριθούν  στο ρόλο τους, να εφαρμόσουν τη νομιμότητα και να στηρίξουν τα σχολεία

Β) να κλείσουν άμεσα οι απολογισμοί των πρώην Σχολικών Επιτροπών από 1/1/11 έως την ημέρα συγκρότησης του Νομικού Προσώπου, να γίνει ενδελεχής έλεγχος για τυχόν χρέη και απλήρωτα τιμολόγια τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε ειδική συνεδρίαση των Νομικών Προσώπων.

Γ) την εκπαιδευτική κοινότητα και το γονεϊκό κίνημα σε συντονισμό της δράσης, ώστε να δοθούν όλα τα χρήματα στα σχολεία και να λειτουργήσουν επιτέλους χωρίς αυτά τα προβλήματα

Δ) να πληρωθούν άμεσα οι καθαρίστριες και οι σχολικοί τροχονόμοι

Ε) να  λειτουργήσουν άμεσα τα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας

 

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ.

02/02/2012

 

 

                                                                                                              Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

Προς :   Δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου κ. Ευθυμίου

            Πρόεδρο Δημ.Συμβουλίου, κ. Ντερέκα Αθ.

ΘΕΜΑ: ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 8-9-2011 Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ.

 

 

Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε,

Για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία μας –μετά την Κατοχή- η σχολική χρονιά ξεκινά χωρίς την παροχή βιβλίων στους μαθητές. Είναι απαράδεκτο να συζητάει το Υπουργείο Παιδείας για οργάνωση μαθημάτων με φωτοτυπίες, CD και DVD, δηλαδή με χειρότερη ποιότητα που κοστίζει όμως πολύ ακριβότερα. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, αλλά προετοιμάζουν την αγορά βιβλίων από τους γονείς τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης αν σκεφτούμε τις περικοπές των επιχορηγήσεων στις Σχολικές Επιτροπές, την απαίτηση διευθυντών να παρέχουν φωτοτυπικό χαρτί, κιμωλίες, εκπαιδευτικά υλικά (σε νηπιαγωγεία) οι γονείς.Περιμένουμε στο άμεσο μέλλον να ζητηθεί ακόμη και η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης από τους γονείς!

Δεν είναι δυνατόν οι γονείς να κληθούν να καλύψουν το οικονομικό κόστος για την αναπαραγωγή των βιβλίων και των άλλων ενδεχομένως εκπαιδευτικών υλικών που δεν θα παρασχεθούν.

       Ζητάμε:

α) Να θέσετε εκτός ημερήσιας διάταξης στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο  την έκτακτη επιχορήγηση του δήμου  προς τις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εκτυπωθούν όλα τα αναγκαία υλικά προκειμένου να ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της πόλης μας. Να μην επιβαρυνθεί καμιά οικογένεια με το κόστος φωτοτύπησης βιβλίων, αρκετά πλήττονται ήδη  από τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης.

β)Να πραγματοποιηθεί με τη μορφή του «κατεπείγοντος» μια κοινή συνάντηση εκπαιδευτικών, δημοτικών συμβούλων, συλλόγων γονέων με σκοπό την ενημέρωση για την κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης στην πόλη μας.

γ)Να εκφράσει το δημοτικό συμβούλιο την αντίθεσή του στις περικοπές των δαπανών για την παιδεία, να διεκδικήσει έκτακτη επιχορήγηση για τις δαπάνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης .

 

Η δωρεάν Παιδεία είναι κατακτημένο δικαίωμα!

 

 

ΓΙΑ ΤΗ «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ»

 

 

ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 19-20 ΟΚΤΩΒΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΕΘΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02/02/2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  19-20 ΟΚΤΩΒΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΕΘΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

 

   Η «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» χαιρετίζει τους  εργαζόμενους στους Δήμους που  βρίσκονται σε πολυήμερο και πολύμορφο αγώνα ενάντια στην καταστροφική για το λαό και τη χώρα πολιτική της κυβέρνησης.

 

     Ο αγώνας των εργαζομένων στους Δήμους ενάντια στις απολύσεις, στις εφεδρείες, στους μισθούς Κίνας και στα χαράτσια είναι αγώνας ενάντια στα εξοντωτικά μέτρα  που επιβάλουν Κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ και έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τον ελληνικό λαό. Ο αγώνας των εργαζομένων στους δήμους είναι αγώνας και για την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αγώνας για την υπεράσπιση των δημοτών.

    Οι μαζικές απολύσεις των εργαζομένων στους Δήμους και στο δημόσιο σε συνδυασμό με τις περικοπές λόγω μνημονίου 3 δις από θεσμοθετημένους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διάλυση ολόκληρων υπηρεσιών των Δήμων σε κρίσιμους τομείς. Κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας, καθαριότητα, πράσινο, Παιδικοί Σταθμοί, Βοήθεια στο σπίτι θα συρρικνωθούν, θα δοθούν σε εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων, σε ιδιώτες που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους χωρίς κριτήρια οι οποίες με τη σειρά τους θα ξεζουμίσουν ακόμη περισσότερο τους κατοίκους. Τελικά τα δίκτυα δημόσιων κοινωνικών παροχών θα συρρικνωθούν μέχρι να εξαφανιστούν τελείως. 

     Η «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» τάσσεται  με το μέρος όλων των εργαζομένων της χώρας μας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα που παλεύουν για να μην καταργηθούν τα Συνταγματικά αλλά και με αγώνες και αίμα κατοχυρωμένα εργατικά δικαιώματα, τάσσεται με το μέρος των δασκάλων και καθηγητών που μαζί με τους μαθητές και τους φοιτητές αγωνίζονται για δημόσια δωρεάν Παιδεία, με το μέρος των γιατρών και των νοσηλευτών που αγωνίζονται για τη δημόσια Υγεία, με το μέρος των συνταξιούχων που καταδικάζονται μετά από 30 και 35 χρόνων δουλειάς σε συντάξεις πείνας, τάσσεται στο πλευρό των επαγγελματιών που βλέπουν να καταστρέφεται ο κόπος μιας ζωής, τάσσεται στο πλευρό των νέων που αντιστέκονται και αγωνίζονται και αρνούνται να δεχθούν για μέλλον τους την ανεργία και τη μετανάστευση! 

 

    Οι δήμαρχοι, οι δημοτικές αρχές έχουν χρέος να ταχθούν στο πλευρό του λαού, έχουν χρέος να πολεμήσουν τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που επιβάλλει η κυβερνητική πολιτική και που κατεδαφίζει τα δικαιώματα των δημοτών τους. Είναι ντροπή σε τέτοιους καιρούς να υπάρχουν δημοτικές αρχές που στέκονται εχθρικά στους αγώνες των εργαζομένων, κρύβονται στην ασφάλεια των δημαρχιακών γραφείων ή μένουν απαθείς!

Η δημοτική πλειοψηφία του κ.Ευθυμίου αρνήθηκε να συζητήσει στο δημοτικό συμβούλιο την πρόταση που καταθέσαμε ενάντια στην πληρωμή των νέων χαρατσιών, ενάντια στις απολύσεις και στην εφεδρεία στο δημόσιο τομέα και δεν περιλαμβάνει το θέμα ούτε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Οκτώβρη. Αντί να αγωνιστεί μαζί με τους κατοίκους ετοιμάζεται να επιβάλλει συνδρομές και ειδικά τέλη προκειμένου να καλύψει αυτά που τις κόβει η Κυβέρνηση.

 

    Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, ο λαός ολόκληρος πρέπει να δώσει τη δική του απάντηση.

 

ΟΤΙ ΚΕΡΔΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ-ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ

 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  19-20 ΟΚΤΩΒΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΕΘΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ «ΟΧΙ! ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΕΔΩ!»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

02/02/2012
       

         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                        Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 2012

 

                                                        ΨΗΦΙΣΜΑ          

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου στην έκτακτη συνεδρίαση του την 1η Φεβρουαρίου 2012 με θέμα τις  εξελίξεις που υπάρχουν στο παραλιακό μέτωπο αποφάσισε  

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ :

Εμμένει στο αίτημα για απόσυρση της διάταξης του άρθρου 51 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ που συζητείται σήμερα και αύριο (1 και 2/2/2012) στη Βουλή, αφού δεν προηγήθηκε διαβούλευση και έγκαιρη ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού, των συλλογικών μας οργάνων ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ, των Φορέων και των πολιτών της περιοχής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Για εμάς η διαβούλευση ξεκίνησε σήμερα με την παρουσίαση των νέων δεδομένων από τους αρμόδιους εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ και των μελετητών και πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή πρόταση και προοπτική.

Με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι σήμερα ψηφίστηκε επί της αρχής το Σχέδιο Νόμου, σε περίπτωση που ψηφιστεί το συγκεκριμένο άρθρο επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα του Δήμου μας, (π.χ. προσφυγή στο ΣτΕ  κ.λπ.).

 • Σε κάθε περίπτωση ως Δήμος διεκδικούμε τα εξής:

–               Επιδιώκουμε αναπτυξιακά έργα στην περιοχή μας περιβαλλοντικά συμβατά  (ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών κ.λπ.) προς όφελος των πολιτών.

–               Η παραλία είναι  δημόσιος χώρος πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού και    αθλητισμού, με ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση.

–               Να συμμετέχουμε στο φορέα διαχείρισης με αποφασιστικό λόγο.

–               Να έχουμε αποφασιστικό λόγο και συμμετοχή στη διαμόρφωση του Π.Δ. και στις  μελέτες εφαρμογής.

–               Τυχόν τροποποιήσεις των όρων που αφορούν τις εγκαταστάσεις και χρήσεις γης    να γίνονται όχι με ΚΥΑ αλλά με αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή.

–               Είμαστε αντίθετοι στον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων ή δημιουργία χώρου  προσνήωσης ή απονήωσης υδροπλάνων στον Φαληρικό Όρμο.

–               Διεκδικούμε αντισταθμιστικά οφέλη για τις Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις της περιοχής, τον κυκλοφοριακό φόρτο, έργα Κηφισού κ.λπ..

–               Να έχει ο Δήμος δεσμευτικό ρόλο στις μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

–               Να δοθούν χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για την συντήρηση του χώρου   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ, ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΡΕΤΖΟ ΠΙΑΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.                                                         

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  

 

                                                                        

                                                ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 24ΩΡΑ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

02/02/2012

                Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

                                                                                                 ΠΡΟΣ:  1) κ.Ευθυμίου Αν. ,

                                                                                                     Δήμαρχο   Μοσχάτου  Ταύρου               2)κ.Λουκάκη, Πρόεδρο ΔΟΠΑΚΑ

 

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 24ΩΡΑ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε

οι αμέσως επόμενες ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δελτία θα  είναι από τις ψυχρότερες του φετινού χειμώνα. Αυτές οι ημέρες θα είναι πιο δύσκολες για όλους όσους δεν μπορούν να προστατευθούν  από το κρύο .

Νομίζουμε ότι πρέπει με εντολή σας  οι δημοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε   να παραμείνουν ανοικτοί οι χώροι των ΚΑΠΗ σε Μοσχάτο και Ταύρο, οι αίθουσες  χορού και πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Ταύρο και όσοι ακόμα χώροι κρίνετε κατάλληλους, όπως επίσης να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κοινωνικές υπηρεσίες της πόλης,  ώστε να μπορέσουν να προστατευθούν  όλοι όσοι έχουν ανάγκη .

 

Για τη ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ

Βαλαλάκη Τζένη

Σουγιά Λουκία

Έκτακτο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο οι αλλαγές στους όρους δόμησης της Παραλίας Μοσχάτου

02/02/2012

 

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου κ. Αθ. Ντερέκα.

 

      Κύριε Πρόεδρε,

λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω να πάρω μέρος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.Επειδή όμως τα θέματα για την περιοχή μας εξελίσσονται συνεχώς, θα ήθελα να  θέσετε προ ημερησίας διάταξης  για μια ακόμα φορά το θέμα της παραλίας Μοσχάτου.

Όπως θυμάστε πολύ καλά προ λίγων εβδομάδων είχαμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

Ανεξάρτητα από την τότε στάση του καθένα από εμάς, υπέρ ή κατά της μελέτης, ομόφωνα εκφράστηκε η γνώμη για όσο το δυνατόν περιορισμό της δόμησης στην παραλία μας. Το ίδιο και μάλιστα με περισσότερο σαφή τρόπο το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε γνώμη για δραματικό περιορισμό των χρήσεων και της δόμησης.

Αντί όμως να ληφθεί υπόψη η εκφρασμένη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με άρθρο στο νομοσχέδιο « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ» προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 70% και του συντελεστή κάλυψης κατά 300%.

Καλώ λοιπόν τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου να εκδώσουμε ψήφισμα προς την Βουλή των Ελλήνων, που να ζητάμε να αποσυρθούν οι διατάξεις που αφορούν τον Φαληρικό Όρμο από το υπάρχον νομοσχέδιο, καθώς κινούνται αντίθετα προς την εκπεφρασμένη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.

Το σχέδιο ψηφίσματος θα μπορούσε να είναι:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου εκφράζει την έντονη αντίθεση του στην προβλεπόμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης από 0,010 σε 0,017 και του συντελεστή κάλυψης από 2,1% σε 6,3% για την ζώνη 1 του  σχεδίου ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, που υπάρχει στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ» και ζητά την απόσυρση των σχετικών διατάξεων.»

Το θέμα είναι σοβαρό και δεν υπάρχει περιθώριο για αναβολή, καθώς η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα,   θα γίνει  στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη.

Για την Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου – Ταύρου

ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!

ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ