5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

1. Δημοτική Διοίκηση και Δράση:

•  Με σταθερό προσανατολισμό στα λαϊκά συμφέροντα, που δε θα αποδέχεται
την πολιτική της παράδοσης στο Δ.Ν.Τ., την Ε.Κ.Τ., την Ε.Ε. και το μνημόνιο.
•Αποφασισμένη να συγκρουστεί με τις λογικές «Καλλικράτη», αναπόσπαστου
τμήματος του μνημονίου, που καταργεί κάθε έννοια του όρου «αυτοδιοίκηση»,
που ψηφίστηκε με μοναδικό σκοπό την αποδυνάμωση του λαϊκού χαρακτήρα
των δήμων, την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων και τη μετατροπή των δήμων
σε ένα νέο φοροεισπραχτικό -φορομπηχτικό οργανισμό.
•Αποφασισμένη να συγκρουστεί με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα
μεγαλοκατασκευαστών και εμπόρων γης.

•Που διεκδικεί από την κυβέρνηση την επιστροφή των παράνομα παρακρατημένων πόρων.

•  Που λειτουργεί με ανιδιοτέλεια, δημοκρατική και κοινωνική ευαισθησία, με
πλήρη οικονομική διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα στις λειτουργίες των
δημοτικών οργάνων. Με οικονομική διαχείριση ανοιχτή στο δημόσιο έλεγχο.
•Που καθιερώνει συμμετοχικούς θεσμούς και διαδικασίες στη λήψη των
αποφάσεων, κόντρα στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο, που παλεύει για την
καθιερώσει της απλής αναλογικής, που καθιερώνει της συμμετοχή του πολίτη
στη διαμόρφωση του Τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού του
Δήμου.

 2. Δημοτική Αρχή δίπλα στον πολίτη ενάντια στην κρίση

•    Επανεξέταση από μηδενική βάση της πολιτικής δημοτικών τελών, με στόχο την
δίκαιη κατανομή βαρών στους δημότες .

•    Εφαρμογή όλων των σημερινών προγραμμάτων των Νομικών Προσώπων του
δήμου χωρίς ηρόσθετη επιβάρυνση για τους δημότες.

•    Κατάργηση των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς .

•Αντίσταση σε κάθε κυβερνητικό σχέδιο που στοχεύει στην εξαθλίωση της ζωής μας, ανεργία, ακρίβεια, απολύσεις, ανασφάλεια, εξανεμισμός του λαϊκού εισοδήματος, συρρίκνωση της μικρομεσαίας εμπορικός δραστηριότητας. •Ανάληψη πρωτοβουλιών για στηριξη των ανέργων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων με ανασχεδιασμό του προσανατολισμού και των προτεραιοτητων δράσηςτου δήμου .

 3. Δημοτική αρχή -Περιβάλλον

•Υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων του Δήμου μας-παραλία, Ελαιώνας, πάρκα -με στόχο να παραμείνουν δημόσιοι, αδόμητοι και κοινόχρηοτοι. •Προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις -παρακηφίσια περιοχή, λεωφ.Πειραιώς, Ελαιώνας.

•  Προστασία της υγείας των κατοίκων από τη μόλυνση λόγω της ανεξέλεγκτης καύσης καλωδίων από χώρους εγκατάοτασης Ρομά στον Ελαιώνα αλλά και από

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που ρυπαίνει – μολύνει τον αέρα, το έδαφος, τον

υδροφόρο ορίζοντα.

•Ολοκληρωμένη εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή και διαχείρισης

απορριμμάτων.

4. Δημοτική Αρχή και κοινωνικά αγαθά

•Αγώνας για βελτίωση υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδεία,

υγεία, συγκοινωνίες.

•Πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική πρόνοια – αδιαμφισβήτητα δημόσια αγαθά τα

οποία ο δήμος οφείλει να παρέχει δωρεάν στους πολίτες.

•Σεβασμός και προστασία των δικαιωμάτων μειονοτήτων μέσα από τη δημοτική

κοινωνική πολιτική.

•Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΑΠΗ ώστε να ενισχύεται η βοήθεια

σε χαμηλοσυνταξιούχους, μοναχικά άτομα, ΑμΕΑ.

5. Δημοτική Αρχή και νέοι.

•Στήριξη των αιτημάτων των νέων για καλύτερες υποδομές εκπαίδευσης, καλύτερη

παιδεία, ενάντια στην ιδιωτικοποίησή της.

• Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες τέτοιες που να δίνουν τη δυνατότητα

συμμετοχής και δημιουργικής απασχόλησης σε κάθε νέο/α. Αξιοποίηση των σχολικών

χώρων σαν εστίες πολιτισμού και αθλητισμού μετά το μάθημα για τις ανάγκες των νέων

και του κάθε πολίτη.

•Πρόθεσή μας είναι οι υποψήφιοι στα τοπικά συμβούλια να είναι νέοι και νέες .

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: